RESEARCHING AND PLANNING THE RURAL SPACE: THE WORK OF BRANISLAV KOJIĆ

Authors

  • Marija Drobnjaković Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA, Belgrade
  • Zlata Vuksanović-Macura Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA, Belgrade
  • Aleksandra Spalević Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA, Belgrade
  • Jovana Todorić Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA, Belgrade

DOI:

https://doi.org/10.2298/IJGI1702195D

Keywords:

Kojić, village, village architecture, “ruralism”

Abstract

An architect and ruralist, professor and academician, Branislav Kojić made a remarkable contribution to the study of village architecture and villages, their design and planning. His approach was thorough, systematic, comprehensive and interdisciplinary, and resulted in the establishment of a special trend in the study of the village in these regions — “ruralism”. His research had interregional aspect, encompassing space of all the six former republics of the Socialist Republic of Yugoslavia, and with consideration of local and regional specificities. Creativity of Branislav Kojić united the elements of architecture, urbanism, ethnology, human geography, and allowed the filling of gaps in the former knowledge and approaches to rural issues. In order to present Branislav Kojić’s scientific opus and contribution, the paper presents the basic lines of his work, thinking and development of ideas, following the hierarchy of spatial units - from a rural house, a courtyard, through a village atar, a rural settlement, a system of settlements and a rural region, and finally to the villages in the regional spatial frames.

Article metrics

References

Cvijić, J. (1896). Uputstva za proučavanje sela u Srbiji i ostalim srpskim zemljama. Beograd: Srpska Kraljevska Državna štamparija.

Cvijić, J. (1902). Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva. Naselja srpskih zemalja 1, Srpski etnografski zbornik, 4.

Cvijić, J. (1922).The Balkan peninsula and the land of the southern Slavs (Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. Osnove antropogeografije). Vol. 1. Beograd: Knjižarnica Gece Kona.

Djordjević, T. (1912). Ekonomika i evolucija naselja. Glasnik Srpskog geografskog društva, 1, 27–42.

Djordjević, T. (1926) Arhivska građa za naselja u Srbiji u vreme prve vlade kneza Miloša (1815–1839). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.

Karadžić Stefanović, V. (1818). Srpski rječnik: istolkovan njemačkim i latinskim riječima. Beč.

Karić, V. (1887). Srbija, opis zemlje, naroda i države. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija.

Kojić, B. (1933). Balkanska profana arhitektura. Srpski književni glasnik, 273–281.

Kojić, B. (1935). Arhitektura našeg sela. Tehnički list, 7–8, 105–108.

Kojić, B. (1936). Stara kuća u Peći, Đakovici i Prizrenu. Glasnik Skopskog naučnog društva, 15–16, 339–343.

Kojić, B. (1941). Arhitektura srpskog sela: Razvoj od XVIII veka do danas: Šumadija i Pomoravlje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet.

Kojić, B. (1947a). Ekonomsko dvorište zemljoradničke zadruge. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva FNRJ.

Kojić, B. (1947b). Preuređenje seoskih stočnih staja. Beograd: Poljoprivredno izdavačko preduzeće.

Kojić, B. (1948). Poljoprivredno građevinarstvo. Beograd: Naučna knjiga.

Kojić, B. (1949a). Stara gradska i seoska arhitektura u Srbiji. Beograd: Prosveta.

Kojić, B. (1949b). Projektovanje privrednih i industrijskih zgrada, II deo (Poljoprivrdne zgrade). Beograd: Naučna knjiga.

Kojić, B. (1949c). Odnos seoskog naselja prema ataru i okolini. Godišnjak Tehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1946–1947, 67–77.

Kojić, B. (1950). Izgradnja zadružnog sela. Tehnika, 3–4, 111–118.

Kojić, B. (1953). Gornja sela na poluostrvu Vrmcu u Boki Kotorskoj. Spomenik 103, Zbornik izveštaja o istraživanjima Boke Kotorske, 179–193.

Kojić, B. (1954). Seoska arhitektura u Boki Kotorskoj. Jugoslavija 8, 41–43.

Kojić, B. (1956a). Iz istorije naselja Prčanj u Boki Kotorskoj. Spomenik 105, Zbornik izveštaja o istražvanjima u Boki Kotorskoj, 2, 171–177.

Kojić, B. (1956b). Seoski atari. Zbornik Arhitektonskog fakulteta, 2, 101-110.

Kojić, B. (1957). Seoska arhitektura u Paštrovićima. Glasnik Etnografskog instituta SAN, 4–5, 225–240.

Kojić, B. (1958a). Seoska arhitektura i rurizam. Teorija i elementi. Beograd: Građevinska knjiga.

Kojić, B. (1958b). Savremeni urbanistički zadaci i antropogeografska proučavanja. Glasnik Etnografskog instituta SAN, 7, 5–11.

Kojić, B. (1960). Arhitektonsko uređenje sela. Beograd.

Kojić, B. (1961a). Arhitektura u oblasti Titovog Užica. U VIII Kongres Saveza folklorista Jugoslavije (str. 77–79).

Kojić, B. (1961b). Naselja u Vojvodini. Geneza, sadržina i urbanistička struktura prema arhivskim tehičkim podacima. Glas 250 SANU, Odeljenje društvenih nauka, 10, 63–82.

Kojić, B. (1965). Neki problemi u regionalnoj sistematizaciji naselja na teritoriji Srbije. Savremene urbanističke teme, 2, 6-25. Beograd: IAUS.

Kojić, B. (1966). Nekoliko pogleda na problematiku regionalnog planiranja. Savremene urbanističke teme, 3, 3–15.

Kojić, B. (1969). Struktura seoskih naselja u Srbiji. Glas 273 SANU, Odeljenje društvenih nauka, 14, 113–129.

Kojić, B. (1973a). Seoska arhitektura i rurizam. Teorija i elementi.(drugo izdanje). Beograd: Gradjevinska knjiga.

Kojić, B. (1973b). Sistematizacija naselja u užoj Srbiji krajem XX veka. Jedno mišljenje i idejni predlog. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Kojić, B. (1974). Gustina naseljenosti, stepen disperzije, pokazatelji odstojanja i čestine naseobina: prilog poznavanju urbanističkih karakteristika naselja u užoj Srbiji. Glas 288 SANU, Odeljenje društvenih nauka, 18, 89–114.

Kojić, B. (1975a). Životopis Branislava Kojića. Rukopis. Beograd: Arhiv SANU.

Kojić, B. (1975b). Prigradska sela. Glas 294 SANU, Odeljenje društvenih nauka, 19, 281–334.

Kojić, B. (1977). Arhitektonsko-urbanistički preobražaj sela u Srbiji van pokrajina od 1945–1975. Glasnik Srpskog geografskog društva 57(1), 15–30. Retrieved from http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/glasnik_srpskog_geografskog_drustva/1977/b057#page/1/mode/1up

Kojić, B. (1980). Značaj naselja u prostoru — prilog metodologiji prostornog uređenja teritorija. Glas CCCXIX SANU, Odeljenje društvenih nauka, 21, 31–39.

Kojić, B. (1982). Novija prostorno-urbanistička istraživanja u Srbiji i analiza Cvijićevih radova u istoj oblasti. U R. Lukić i dr. (ur.), Naučno delo Jovana Cvijića, Naučni skupovi Srpske akademije nauka i umetnosti, 11 (301–309). Beograd: SANU.

Kojić, B., & Simonović, Dj. (1975). Seoska naselja Srbije. Beograd: Izdavačko-informativni centar studenata.

Milićević, M. Dj. (1876). Kneževina Srbija. Beograd: Državna štamparija.

Novaković, S. (1891). Selo. Glas Srpske akademije nauka, 24.

Nušić, B. (1902). Kosovo. Opis zemlje i naroda. Knjiga 6. Novi Sad: Matica srpska.

Radovanović, M. (1991). Sinteza arhitektonsko-urbanističkih i etnoloških nauka u naučnom delu Branislava Kojića. Zbornik Etnografskog instituta SANU, 9–18.

Stefanović Karadžić, V. (1969). Geografičesko-statističesko opisanije Srbije. Danica, Dela V. Karadžića. Beograd: Prosveta.

Vlahović, P. (1977). Balkanski gradovi, varoši i varošice u delu akademika Branislava Kojića. Glasnik Etnografskog instituta SANU, 26, 163–173.

Vlahović, P. (1991). O antropogeografskim i etnografskim spisima Jovana Cvijića. U M. Lutovac (ur), Jovan Cvijić: Sabrana dela, Antopogeografski spisi, 4, drugo izdanje (str. 7–18). Beograd: SANU; Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva; Književne novine.

Vujić, J. (1901). Putešestvije po Serbiji. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.

Downloads

Published

2017-08-29

How to Cite

Drobnjaković, M., Vuksanović-Macura, Z., Spalević, A., & Todorić, J. (2017). RESEARCHING AND PLANNING THE RURAL SPACE: THE WORK OF BRANISLAV KOJIĆ. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 67(2), 195–211. https://doi.org/10.2298/IJGI1702195D

Most read articles by the same author(s)